За нас

 • Проучвания за финансиране;
 • Подготовка на проектна документация;
 • Управление на проекти;
 • Виртуална консултация;
 • Консултации на място.

Идейни разработки

 • Изграждане на силузни стопанства;
 • Производство на бетон и бетонови изделия;
 • Организация на автостопанство;
 • Алтернативен селски туирзъм;Изграждане на спортен комплекс;

Подготовка на проекти

 • Селско стопанство;
 • Транспорт;
 • Хранително вкусова промишленост;
 • Земеделие;