"БОЕВ ГРУП" АД

Управление и разработване на инвестиционни проекти, консултански услуги при придобиване на търговски дружества, консултации относно данъчни режими за инвестиции в недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, рекламна и информационна дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически юридически лица, сделки с интелектуална собственост.

"БОЕВ ГРУП" АД